Golflexikon

 

A

Ace: Hole in One ütés, amikor az elütőről a labda az első ütéssel rögtön a lyukba kerül

Address: a labda becélzása, a játékos által felvett testhelyzet az ütés előtt

Advice: tanács, felvilágosítás, amely befolyásolhatja a játékost a játékában

Akadály / Hazard: a golfpályán a játék megnehezítésére elhelyezett természetes vagy mesterséges akadály, például: tó, homokbüntető

Albatross: három ütéssel par alatt teljesíteni a szakaszt

Approach: rövid vagy középhosszú közelítő ütés a greenre

Attend the flag: a zászló megfogása és eltávolítása a másik játékos puttolása közben

Apron (fringe): közvetlenül a green körüli, rövidre nyírt füves rész

 

B

Back nine: a 18 szakaszos golfpálya második kilenc szakasza

Backspin: a labda visszapörgése repülés közben, amitől magasabbra és messzebbre száll, viszont földet éréskor gyorsabban megáll

Backswing: az ütő hátralendítése az ütés első részében

Bag: golftáska az ütők és egyéb felszerelések hordására, tárolására

Bail out: biztonsági ütés, amelynek célja, hogy az akadályokat messziről elkerülje

Ball: labda, a golflabda meghatározott mérete 45,93 gramm x 42,672 mm

Ball in play: játékban levő labda

Ball hole / Ball mark: a greenre ütött labda által vájt mélyedés, amit a játékosnak ki kell javítania, amint a greenre érkezik

Ball marker: kis kerek tárgy, amivel a felvett labda helyét jelöljük a greenen úgy, hogy a labda mögé tesszük, a lyuk vonalába

Ball washer: a golflabda megtisztítására használt eszköz

Beállás / Stance: az a testhelyzet, amelyet a játékos az ütés előtt felvesz

Best ball / Better ball: olyan játékforma, ahol a játékosok legjobb labdája számít a szakasz eredményében

Birdie: egy ütéssel par alatt teljesíteni a szakaszt

Blind shot: olyan ütés, amikor nem látjuk a célt, ahová a labdát ütni szeretnénk

Block: olyan ütés, amely egyenesen röpül, de a célponttól jobbra

Bogey: egy ütéssel par felett teljesíteni a szakaszt

Break / Borrow: a labda gurulásának görbe vonala, amikor a green talajának egyenetlenségeit, lejtését követi puttolás során

Bunker: mesterségesen kialakított, homokkal (esetleg fűvel) borított akadály (homokcsapda)

Burried ball / lie: amikor a labda egy része homok alatt van a bunkerben

Burrowing animal: földet túró állat, amely lyukat készít magának a pályán lakhelyül vagy védekezésül


C

Caddie: az a személy, aki a játékost kíséri és viszi az ütőit, tanácsot adhat a játékosnak az ütők kiválasztásával és a játékkal kapcsolatban

Caddie cart: kis kocsi a felszerelés szállítására

Caddie master: a golfpálya alkalmazottja, aki irányítja és beosztja a caddie-ket

Casual water: tócsa, időlegesen összegyűlt víz a pályán, nem minősül vízakadálynak, a labda büntetés nélkül kiemelhető belőle

Centre-shafted: olyan putter, aminél a nyél az ütő fejének középpontjához csatlakozik

Chip / Chip shot: rövid, nyesett, repülő-guruló ütés a green közeléből megütve

Chip-in: olyan chip ütés, amivel a labda egyből a lyukba talál

Choke down: ha a markolat alsó részénél fogjuk meg az ütőt

Cleat / Spike: a szeg a golfcipő talpán

Club: golfütő

Club lenght: ütőhossz, az ütő markolatának végétől a fejéig terjedő távolság

Commitee: bizottság, például Versenybizottság

Competitor: versenyző

Compression: a golflabda rugalmasságának foka

Concede: puttot, szakaszt vagy meccset adni az ellenfélnek

Course: a pálya

Course rating: a pálya nehézségi fokát meghatározó számítási rendszer

Cup: a greenen a lyukba dugott műanyag zászlótartó eszköz

Cut: olyan ütésszám egy versenyen, amely feletti eredménnyel a játékos már nem vehet részt a verseny folytatásában

Cut shot: balról jobbra ívelő ütés


D

Dimple: sok kis kerek bemélyedés a golflabdán, amelyek aerodinamikai hatására a labda szabályosabban és gyorsabban, esetleg magasabbra és messzebbre száll

Disqualification: a versenyből való kizárás a szabályok be nem tartása miatt

Divot: ütés közben a földből kihasított gyepdarab, amit a játékosnak az ütés után vissza kell helyeznie

Dogleg: a fairway jobbra vagy balra kanyarodó része a szakaszon

Dormie: döntetlen helyzet a match playben, amikor a játékos annyi szakasszal vezet, amennyi még hátra van

Double bogey: két ütéssel a par felett teljesíteni a szakaszt

Downhill lie: amikor ütőállásba helyezkedéskor a jobb láb (bal kezeseknél a bal) magasabban van, mint a bal (illetve a jobb)

Downswing: a hátralendítéstől a labda megütéséig tartó előrelendítés a swingben

Drain: hosszú putt (szleng) neve

Draw: olyan ütés, amely jobbról balra ívelő labdamozgást eredményez

Drive: a tee-ről ütött hosszú kezdő ütés

Drive the green: amikor a drive ütés a greenen landol

Driver: az 1-es faütő, kezdőütésnél használják, ezzel lehet a leghosszabbat ütni

Driving range: a hosszú ütések gyakorlására szolgáló terület

Drop / Droppolás: a labda ejtése vállmagasságból, kinyújtott karral, a szabályok által előírt esetekben

Duck Hook / snap hook: erősen jobbról balra ívelő ütés


E

Eagle: két ütéssel a par alatti teljesítmény

Equipment: mindaz a felszerelés, amit a játékos (vagy segítője) használ, kivéve a játékban levő labdát

Exact handikap: aktuális játéktudást tükröző pontszám

Executive course: a szokásosnál rövidebb golfpálya, főleg par 3-as és par 4-es szakaszokkal

Extra holes: döntetlen állás esetén megjátszott külön szakaszok

 

F

Face: az ütőfej azon része, amely megüti a labdát

Fade: olyan ütés, amely balról jobbra ívelő labdamozgást eredményez

Fairway: az elütőhely és a green között elterülő, rövidre nyírt játéktér

Fairway wood: a 2-esnél magasabb számú faütők, amelyek a fairway-en is hosszabb távolságokra használthatók

Fat shot: amikor ütéskor a földbe csapunk a labda előtt

First cut: a rough általában rövidebre nyírott sávja a fairway szélénél

Flagstick: a mozdítható zászlórúd „pin"-nek is nevezik, a lyuk helyét jelöli a greenen

Flat swing: alacsonyan ívelő ütőmozgás a test körül

Flex: a nyél hajlásának mértéke

Flier: olyan ütés, amely sokkal messzebbre repül, mint szánták

Follow-through: az ütés labda érintése utáni szakasza, az ütő kifuttatása

Fore!: kötelező kiáltás, figyelmeztetés, hogy a labda eltalálhat valakit

Forecaddie: előreküldött segítő, aki az elütött labdák helyzetét jelzi a játékosoknak

Forgreen: a green körüli rövidre nyírt terület, a greennél magasabbra vágott fűvel

Fourball: két pár játszik egymás ellen úgy, hogy mind a négy játékos a saját labdáját üti, de a pár eredményének a jobbik labda számít

Foursome: két pár játszik egymás ellen, páronként egyetlen labdával

Free drop: a labda ejtése büntetés nélkül, a szabályok által meghatározott esetekben

Fringe: a green körüli, kicsit hosszabb fűvel benőtt terület

Front nine: az első kilenc szakasz egy 18 szakaszos pályán

 

G

Grain: az irány, amerre a fűszálak dőlnek a greenen

Grand Slam: amikor egy golfozó minden Major-versenyt megnyer

Green: a lyuk körüli finomra nyírt füves terület, ahol a labdát gurítják (puttolnak)

Green fee: a pálya használatáért fizetendő összeg, napijegy vagy egy körre szóló díj

Greenkeeper: a pálya karbantartójának elnevezése

Grip: az ütő markolatának borítása, illetve maga az ütőfogás módja

Gross score: összeredmény vagy bruttó eredmény, a hendikep levonása nélküli eredmény

Ground under repair: felújítás alatt álló terület, amelyet kék karóval határolnak körbe a golfpályán, és ahonnan a labda büntetés nélkül kihozható a szabályoknak megfelelő módon

 

H

Hacker: rossz játékos

Half: match play-ben a szakasz eredményének megfelezése döntetlen esetén

Handicap: a játékos átlagos tudásszintét kifejező szám, amely lehetővé teszi, hogy különböző tudásszintű játékosok egymás elleni játszhassanak

Hanging lie: amikor a labda a játékos felé lejtő talajon fekszik

Hardplan: nagyon tömör pázsit

Hazard/ Akadály: a golfpályán a játék megnehezítésére elhelyezett természetes vagy mesterséges akadály, például: tó, homokbüntető

High handicapper: közepes tudásszintű játékos, magas hendikeppel

Hole: a lyuk, amelybe a labdát kell beütni, átmérője 108 mm, mélysége legalább 101,6 mm, illetve a pályán az egyes szakaszokat is így nevezik, amelyeknek négy része van: a tee (elütő), a fairway (játéktér), a green és az ezeket körülvevő, kevésbé ápolt rough

Hole out: a játék befejezése a szakaszon

Hole in one: (Ace) amikor az elütőről a labda az első ütéssel rögtön a lyukba kerül

Honor: a kezdőütés joga, ami a játék indulásakor a kiírás szerinti vagy az alacsonyabb hendikepű játékost, közben pedig az előző szakaszon jobb eredményt elért játékost illeti

Hook: olyan ütés, ahol repülés közben a labda élesen jobbról balra kanyarodik

Hosel: az ütőfej üreges része, amely a nyélhez csatlakozik

 

I

Impact: az ütő és a labda érintkezésének pillanata

In play: a golfpálya határain belül

Inside: az a terület, amely a labdától a célpontig húzott vonal mentén, a játékos felöli oldalon van

Iron: a vasütők neve

 

J

Játszhatatlan labda/ Unplayable ball: a szabályoknak megfelelően megjátszhatatlannak minősíthetünk egy labdát, és egy büntetőütés felszámolása mellett újat ejthetünk, de nem közelebb a lyukhoz

 

L

Ladies' day: olyan nap, amikor csak hölgy golfozók játszhatnak a pályán

Laid off: amikor a hátralendítés (backswing) csúcsán az ütő a célponttól balra mutat

Lateral water hazard: oldalsó vízakadály, amit piros karókkal jelölnek

Lay up: óvatosan ütni

Leaderboard: eredménytábla

Lie: a labda fekvése a pályán, illetve az ütőfej és a nyél közötti szög

Line of play: a játék vonala, az az irány, amit a labdának fel kellene vennie az ütést követően

Line of putt: a gurítás (putt) vonala, amelyen az ütés nyomán a labdának a greenen gurulnia kell, hogy a lyukba találjon

Links: a pálya régi skót elnevezése, a tengerpartok homokos-füves részészére utal, ma a tengerparti, kietlen, fátlan pályák elnevezése

Lip out: amikor a labda érinti a lyuk peremét, de nem esik bele

Local rules: helyi szabályok, a golfpályák saját hatáskörben, jellegzetességeik figyelembevételével alkotott szabályai

Loft: az ütőfej dőlésszöge a függőleges nyélhez viszonyítva, ami befolyásolja a labda repülési ívét

Long game: hosszú ütések

Loose impediments: laza akadályok, olyan természetes tárgyak a pályán, amelyek nincsenek odanőve, rögzítve (kövek, kavicsok, levelek, gallyak stb.)

Low handicapper: alacsony hendikepű, jó tudásszintű játékos

Lost ball: elveszett labda, ami ötpercnyi keresés után sem kerül elő

 

M

Major: jelentős golfverseny, jelenleg majornak számítanak: Masters Tournament, U.S. Open, The Open Championship, PGA Championship

Make: megcsinálni a szakaszt, vagyis lyukba juttatni a labdát

Makeable: olyan ütés, amely nyomán jó esély van arra, hogy a lyukba talál a labda

Mark: a greenen a felvett labda helyének megjelölése

Marker / Scorer: az a kijelölt személy vagy játékos, aki a másik játékos eredményét jegyzi

Match play: szakaszok szerinti játék, a versenyben az nyer, akinek a legtöbb nyert szakasza van, egy szakasz győztese pedig az, aki a legkevesebb ütésből a lyukba juttatja a labdát

Medal play/ Stroke play: a megjátszott ütések számán alapuló játék, ahol az a játékos nyer, aki a legkevesebb ütésből teljesíti a 18 szakaszt

Metal wood: fémből készült faütő

Misclub: rossz ütő használata egy bizonyos távolságra

Miss the cut: kiesni a cutból a túl magas eredmény miatt

Mixed foursome: két férfiból és két nőből álló csapat

Mulligan: az első elhibázott ütés megismétlésének lehetősége az 1. szakaszon, csak baráti mérkőzéseken alkalmazzák, mert tulajdonképpen szabálytalan

 

N

Nearest point of relief: a legközelebbi könnyítési hely, ahol a szabályok értelmében könnyítést kaphatunk valamely zavaró hatás esetén

Net score: a hendikep levonása utáni nettó eredmény

Niblick: régi skót kifejezés a 9-es vasra

Nineteenth hole: a tizenkilencedik lyuk, a klubház bárjának elnevezése

 

O

Observer: a bizottság által a bíró segítésére kijelölt megfigyelő

Obstacle: akadály, minden ami a pályán a játékot nehezíti, lehet természetes és mesterséges

Obstruction: torlasz, bármilyen, a pályán lévő ember készítette mesterséges tárgy (karók, sövények, huzalok, útfelszín), kivéve ami „out of boundsnak" minősül vagy a pálya szerves része, lehet mozdítható és mozdíthatatlan, a helyi szabályok szerint

Off centre hit: nem egyenletes ütés

Offset: olyan ütő, amelyen a fej a nyél mögött van

One-putt: egyetlen gurítással lyukba találni

One-up: egy szakasszal vezetni a match playben

Open club head: nyitott ütőállás, amikor az ütőfej a céltól jobbra mutat (jobbkezes játékosoknál)

Out of bounds: a játékhatáron kívüli terület, ahol tilos a játék, fehér karókkal jelölik

Outside: a labdától a célpontig húzott vonal túlsó oldalán lévő terület

Outside agency: külső tényező, behatás, minden olyan hatás, ami nem tartozik a játékhoz, például egy forecaddie

Overclub: olyan ütőt használni, amely túl messzire üti a labdát

 

P

Par: az a szakaszokra megállapított ideális ütésszám, amelyet egy jó játékos normális körülmények között képes megjátszani

Partner: a játékostárs, aki ugyanahhoz a félhez tartozik, mint a másik játékos

Penalty stroke: büntetőütés, ami a szabálysértés miatt a játékos eredményéhez hozzáadott ütés

PGA: a hivatásos (profi) golfozók szövetsége

Pin: a zászlórúd, ami a lyuk helyét jelzi

Pin high: olyan labda, ami a greenen van, egy vonalban a zászlórúddal

Pin placement: a lyuk elhelyezkedése a greenen

Pitch: rövid, közelítő ütés a greenre, amelyet teljes swinggel hajtanak végre és hosszabb a „chip"-nél

Pitch-mark: a labda greenre érésekor keletkezett bemélyedés, amelyet a játékosnak ki kell javítani

Play-off: rájátszás, döntetlen versenyeredmény esetén az érintett játékosok az elsőségért külön szakaszokat játszanak meg

Playing through: a csoport átjátszása, amit a lassabb csoport ajánl fel az utána haladó csapatnak, ha azok láthatóan gyorsabban játszanak

Plugged lie: amikor a labda félig a pázsitba temetve landol

Plumb-bob: vonalba állni a puttoláshoz úgy, hogy egyik szemünk csukva van, és a puttert függőlegesen tartjuk

Pot bunker: kicsi, meredek falú homokbüntető

Practice green: a gyakorló green, amin több lyuk is van a gurítás gyakorlásához

Preferred lies: átmeneti szabály, amely megengedi, hogy ha a pályán rendkívüli nedves körülmények uralkodnak, a labdát kedvezőbb pozícióba helyezhesse a játékos a szabályoknak megfelelően

Pro: hivatásos, profi játékos, aki pénzért játszik és/vagy oktat

Pro-Am: olyan verseny, ahol a profi játékosok az amatőrökkel együtt játszanak

Provisional ball/ provizórikus labda: ideiglenes, kisegítő labda, amit akkor üt a játékos, ha nem biztos abban, hogy a játékban lévő eredeti labdáját meg fogja találni

Public course: nyilvános golfpálya, amin a green fee befizetése után bárki játszhat (természetesen megfelelő golftudás megléte esetén)

Pull: olyan ütés, aminek eredményeképp a labda egyenesen, viszont a célponttól balra repül

Punch: olyan ütés, ami lent találja el a labdát, alacsony, de kemény ütés, ha a labda mélyen helyezkedik el

Push: olyan ütés, aminek eredményeképp a labda egyenesen, viszont a célponttól jobbra repül

Putt: a greenen alkalmazott gurító ütés

Putter: a putt végrehajtására szolgáló ütő, amely fejének dőlésszöge majdhogynem merőleges a talajra

 

Q

Qualifying school: olyan verseny, amin a játékosok megpróbálják minősíteni magukat a profi körversenyekre

 

R

Reading the green: a gurítás ideális ívének felmérése a greenen, amelyen a labda betalál a lyukba

Recovery: olyan ütés, amely rossz fekvésből vagy kedvezőtlen pozícióból jó helyzetbe juttat

Referee: bíró vagy döntnök

Regular: átlagos hajlékonyságú ütőnyél

Release: a lefelé lendítésnek az a pontja az ütésben, ahol a csuklók visszafordulnak

Relief: amikor a szabályok megengedik, hogy felvegyük a labdát, majd egy másik helyen leejtsük

Rifle a shot: keményen, egyenesen és messzire ütni a labdát

Rough: a fairway mentén húzódó területek, ahol a fű magasabbra van hagyva vagy egyáltalán nincs vágva

Round: egy kör, a tizennyolc szakasz végigjátszása

Rub of the green: amikor a greenen valamilyen külső hatástól a labda megáll vagy mozgása megváltozik

Run: a labda gurulása landolás után

 

S

Sand trap: homokcsapda, -akadály (bunker)

Sand wedge: az egyik legnagyobb dőlésszögű vasütő, a homokbunkerekből való kijátszásra vagy chip/pitch ütéseknél használatos

Score: a büntetőütésekkel együtt számolt ütésszám, esetleg pontszám

Score card: eredménylap, score-kártya, amire a marker feljegyzi a játékos eredményét, majd aláírásával mindkét fél igazolja hitelességét; tartalmazza a szakaszok elhelyezkedését, hosszát, a par számokat és a szakaszok nehézség szerinti besorolását

Scratch játékos: a „0" hendikepes játékos, aki parra játszik meg egy átlagos pályát

Second cut: a rough második szintje, ami magasabbra van vágva, mint a first cut, és távolabb van a fairwaytől

Shot: ütés

Set of clubs / ütőkészlet: a versenyeken az ütőkészlet maximum 14 ütőből állhat, az összetételt mindenki maga választhatja meg, játékának megfelelően

Shank: az ütő hoseljával (sarok) tett ütés, amely jobbkezeseknél egyenesen jobbra tart, bal kezeseknél balra

Short game / rövid játék: a labda greenre történő feljátszásához szükséges közelítő ütéseket és a gurítást foglalja magába

Side: a fél, egy vagy több játékostárs

Sidehill lie: amikor a labda lábunk felett vagy alatt fekszik, általában domboldalon

Single: amikor egyetlen játékos játszik egy másik ellen

Sink: lyukba gurítani

Skins: fogadásos játék, ahol a szakasz legalacsonyabb eredménye nyeri a tétet, ha holtverseny van, akkor a tét átmegy a következő szakaszra

Skull / Thin: perem fölött megütni a labdát

Sky: olyan labda, amelyet az ütőfelület tetejével találnak el, és nagyon magasra, viszont közelre megy

Sleeve of balls: három golflabdát tartalmazó doboz

Slice: olyan ütés, amelynél a labda repülés közben élesen balról jobbra kanyarodik

Slope index: a pálya nehézségi fokát mérő indexszám, egy közepesen nehéz pályára számítva, a pálya és a játékosok hendikep megállapításánál használják

Spike: csavaros pöckök a golfcipő talpán

Spot putting: olyan pontra célozni a greenen, amelyen a labdának túl kell mennie, hogy a lyukba betaláljon

Suare: amikor becélozzuk a labdát, és a test párhuzamos a célvonallal

Stableford: az amatőr játékosok között használt, pontrendszer szerinti számítási módszer, a játékos minden szakaszon hendikepje és a szakasz nehézségi foka szerint pontokat kap az elért ütései után, az így elért pontok összessége adja a végeredményt

Stance / Beállás: az a testhelyzet, amelyet a játékos az ütés előtt felvesz

Starter: az a személy, aki az első tee-n irányítja a játékosok indulását

Starting time/ tee time: az előre kapott kezdési időpont az első tee-nél, amit mindig be kell tartani

Stiff: kisebb hajlékonyságú ütőnyél

Stipulated round: az előírt kör, amikor a pálya szakaszait a helyes sorrendben játsszák végig, hacsak a Bizottság másként nem rendelkezik

Stroke: ütés, amely a labda előremozdítását célozza

Stroke and distance: együtésnyi büntetés, és visszatérés arra helyre, ahonnan a labdát megjátszottuk, a szabályok által meghatározott esetekben

Stroke play / Medal play: a megjátszott ütések számán alapuló játék, ahol az a játékos nyer, aki a legkevesebb ütésből teljesíti a 18 szakaszt

Substituted ball: helyettesítő labda, az eredeti labda helyett kerül játékba (például amikor elveszett stb.)

Sudden-death: olyan rájátszás, ahol az a játékos nyeri a versenyt, aki először nyer szakaszt a rájátszásban

Superintendent: feladata a pálya fenntartásának irányítása, szokták head-greenkeepernek is nevezni

Swale: lejtősség vagy süppedés a golfpályán

Sweet spot: az ütőfej azon része, amellyel a legjobban lehet megütni a labdát

Swing: az ütés, a labda elütéséhez végzett lendítés, nagyon összetett mozgáskoordináció

Swing weight: az ütők nehezékének és összsúlyának mérése

 

T

Takeaway: a hátralendítés korai szakasza

Target line: célvonal

Tee: kis fa vagy műanyag tű kehelyszerű fejjel, a labda megemelésére használatos az elütőhelyen a kezdő ütéshez, illetve magát az elütőhelyet is így nevezik

Teeing ground / Tee: az elütőhely, az a terület, ahonnan a lejátszandó szakasz kezdődik

Tee markers: az elütőhelyet kijelölő két színes jelző, aminek vonala mögül lehet ütni, két ütőtávolságon belülről

Tee off / Tee up: elkezdeni a játékot az elütőhelyről

Tee shot: az elütőhelyről az adott szakaszon elvégzett első ütés

Tee time / starting time: az előre kapott kezdési időpont az első tee-nél, amit mindig be kell tartani

Thin / Skull: perem fölött megütni a labdát

Three ball: olyan match play verseny, ahol hárman játszanak egymás ellen, mindegyik játékos a saját labdájával

Three off the tee: ha a tee ütésnél elveszett, megjátszhatatlan vagy határon kívüli a labdánk, egy büntetőütés felszámolása mellett ismét a tee-ről kell ütni

Threesome: három játékos játszik együtt, mindegyik a saját labdájával, vagy két játékos egy labdával, felváltva ütve a harmadik játékos labdája ellen

Throughswing: az ütés része, amely során ténylegesen megütjük a labdát

Through the green: a játéktér, a pálya teljes területe, kivéve az elütőhelyet, a greent és az akadályokat

Top: amikor a játékos labdáját annak középpontja felett találja el, aminek következtében az csak gurul vagy a föld közelében repül, általában nem túl messzire

Trajectory: a labda röpülése

Triple bogey: hárommal par feletti eredmény egy szakaszon

„The turn": a félút jelzése a 18 szakaszos golfpályán

Two-putt: két gurításból találni a lyukba a greenen

 

U

Underclub: legalább egy ütővel kisebbet használni annál, mint ami egy bizonyos távolsághoz kellene

Unplayable ball / Játszhatatlan labda: a szabályoknak megfelelően megjátszhatatlannak minősíthetünk egy labdát, és egy büntetőütés felszámolása mellett újat ejthetünk, de nem közelebb a lyukhoz

Up: vezetni egy mérkőzésen, vagy a következő személy, aki üt

Up and down: valahonnan a greenen kívülről két ütéssel a lyukba juttatni a labdát

Uphill lie: amikor a labda olyan talajon fekszik, amely felfelé emelkedik előttünk

Upright: meredek ütés

 

W

Water hazard: vízakadály (tó, folyó, patak, csatorna, akkor is, ha éppen nem tartalmaz vizet), sárga karókkal jelölik

Wedge: nehéz fejű, nagy dőlésszögű ütő, amit magas, rövid ütéshez (chip/pitch) használnak (sand-wedge, pitching-wedge)

Winter rules: téli szabályok, olyan szabályok, amelyek a téli időszakban a pálya rosszabb minősége esetén időlegesen engedélyezik a labda áthelyezését egy normál pozícióba, a korrektebb játék érdekében

Woods / faütők: a hosszú távolságokra használt ütők, amelyek különlegesen kiképzett feje régebben fából volt

Wrist cock: a csuklók természetes fordulása hátralendítésnél

Wrong ball / idegen labda: a labda, amely nem a játékosé

Wrong putting green: minden olyan green, amely nem a megjátszott szakaszhoz tartozik